Comelit DNS

Met de Comelit DNS-dienst kunt u een Comelit apparaat bereiken dat in het lokale LAN-netwerk is geïnstalleerd, via internet en dus op afstand, zonder dat u een contract hoeft te hebben met een statisch IP-adres.

De dienst is gratis en wordt aangeboden door Comelit Group S.p.A. www.comelitgroup.com

Termijnen en voorwaarden

Voordat u zich op de service abonneert, verzoeken wij u om kennis te nemen van de termijnen en termijnen en voorwaarden van de dienst.

Bètaversie

Wij informeren u dat de comelitdns.com-dienst is uitgegeven in de bètaversie.